Home / Đố Vui

Đố Vui

Đố Vui

pytanie

Câu 1 : Có 2 sợi dây , mỗi sợi dây khi đốt cháy  thì sẽ cháy hết trong 1 tiếng đồng hồ , làm thế nào để biết biết thời gian trôi qua là 45 phút . Câu 2 : Phân tích dãy số dưới đây cẩn thận và đưa …

Read More »