Home / Đố Vui / Đố Vui

Đố Vui

Câu 4:

 Trong hình dưới đây số trung tâm của hình 3 là số mấy ?

p100

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

125

Theo Nguyên tắc sau :
13 + 32 + 11 + 34 = 90

21 + 19 + 27 + 16 = 83

33 + 33 + 22 + 26 = 125

Câu 5:

Một người phụ nữ nói tuổi của mình sẽ bước vào tuổi 30 khi năm 2000 , nhưng vào năm 2010 tuổi của cô ấy là 20 . vậy cô ấy bị điên hay điều này vẫn có thể xảy ra .

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

điều này có thể xảy ra nếu là năm 2000 Trước Công Nguyên 

Câu 6:

Tìm 2 chử cái còn thiếu trong hình , biết khi đọc ngược chiều kim đồng hồ , nó sẽ là 1 chử có 8 chử cái .

p9

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Thiếu chử C và P => CHAMPION 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *