Home / Đố Vui / Đố Vui

Đố Vui

Câu 13:

Điền số còn thiếu vào ô trống dưới hình vẽ

p5

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

số 11 là số cần tìm

Theo nguyên tắc sau :

(18*4)/2 = 36
(15*6)/2 = 45

(8*x)/2 = 44
=> x = 11

Câu 14:

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau đây :

84, 155, 258, ? , 584, 819 

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

số 399 , theo nguyên tắc sau :

84 = 4^3 + 3^2 + 4
155 = 5^3 + 5^2 + 5
258 = 6^3 + 6^2 + 6
584 = 8^3 + 8^2 + 8
819 = 9^3 + 9^2 + 9

=>399 = 7^3 + 7^2 + 7

Câu 15:

Thêm các phép tính để  các số :  1, 3 , 4, 6 = 24 

  • bạn phải sử dụng tất cả các con số , và chỉ sử dụng 1 lần duy nhất
  • có thể sử dụng bất kỳ phép tính

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

 6/(1 – 3/4) = 24

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *