Home / Đố Vui / Đố Vui

Đố Vui

Câu 22:

Nhìn và đếm cẩn thận xem có bao nhiêu cây bút chì trong hình nhé

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

72 cây viết chì (18 x4 )

Câu 23:

Tìm chử cái còn thiếu trong hình sau :

do vui

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Q

Ví Dụ :
6 + 4 + 4 = 14
N là chử cái thứ 14 trong bảng chử cái

4 + 1 + 7 = 12
L là 12

5 + 6 + 10 = 21
U là 21

14 + 2 + 1 = 17
Q là 17

Câu 24:

Chọn hình bị mất trong 6 hình dưới

do vui toan hoc

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Hình D

Giải thích :

Các chấm đen đều tăng , nên hình D là hình hợp lý nhất


About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *